banner

Scroll Down

WIELTON | PRC-2HP/W18WB - WORK IN PROGRESS


Príves Wielton | PRC-2HP/W18WB je predovšetkým určený na prepravu koreňových plodín. Najmä vďaka nákladného priestoru s veľkosťou základného objemu vo veľkosti 24 000 litrov, ktorý je hladký, čo znižuje poškodenie poľnohospodárskych výrobkov na minimum pri nakladaní a vykladaní.

- Obrovská výhoda vleku je jeho všeobecná praktickosť: Je možné pripojiť 7 metrový dopraník zrna na presýpanie obilia. S kombináciou následných úprav korby, ktorá je rožšíritelná o ďalšie 3 nádstavby v objemoch 30 000, 34 000 a 37 000 litrov.

DOKONČENÉ - %:Low Poly - Model: 85%

High Poly - Model: 0%

Textúry: 0%

In-Game: 0%

Konfigurácie: 0%


Autor: Peterman26, co-ooperation with Spidmax

Aktulizované: 31.01.2021 - 23:20

Copyright © 2020 | agrosketch - All rights reserved.

Nájdete nás na: