banner

Scroll Down

LIZARD | LVH5 & LVV1700 - WORK IN PROGRESS


Luční vály LIZARD LVH5 & LVV1700 jsou nezbytným nářadím pro údržbu trvalých travních porostů ale i pro válení orné půdy.

- LIZARD LVH5 Luční válce hydraulické polonesené, hydraulicky skládané pomocí dvou hydraulických válců.

- LIZARD LVV1700 Luční válce velké tažené, sestava tří kusů lučních válců.

- Základní informace: Pracovní záběr: 5 m | Energetický zdroj: 90 - 110 hp | Transportní šířka: 2.5 - 3.5 m

DOKONČENÉ - %:Low Poly - Model: 100%

High Poly - Model: 100%

Textúry: 0%

In-Game: 0%


Autor: ThomesThomas, BlendArt

Aktulizované: 22.6.2020 - 22:00

Copyright © 2020 | agrosketch - All rights reserved.

Nájdete nás na: