banner

Scroll Down

BEDNAR | TC-21000


Príves Bednar TC-21000 je skvelou voľbou pre prepravu zrna, ale aj pre osivo a hnojivo vďaka možnosti konfigurovať príves s dopravníkom zrna, ktorý vám pomôže s naplnením príslušenstva.

- Má mnoho konfigurací, predovšetkým meniteľnú kapacitu od 21,000, 24, 000 po 28, 000 litrov. Dokonca je možné dokúpiť dopravník zrna se dvoma rozmerami - 5 metrov a 7 metrov alebo iba vizuálne zmeny, ako sú vymeniteľné kolesá.

INFORMÁCIECena: 38,000€

Kapacita: 21,000, 24,000 - 28,000l

Konfigurácia: Nadstavby, Dopravník zrna - 5 a 7 metrov, Kolesá.

Platforma: PC/MAC - PS4 / XB1

Autor: Peterman26, co-ooperation with Bednar, Spidmax

Download report a bug

KONFIGURÁCIA


- Meniteľná kapacita

Meniteľná kapacita vleku na:

  • 24,000 litrov
  • 28,000 litrov

- DOPRAVNÍK ZRNA

  • 5m dopravník
  • 7m dopravník

- Meniteľné kolesá

  • Trelleborg
  • Michellin

PREZENTAČNÉ VIDEÁ


Copyright © 2020 | agrosketch - All rights reserved.

Nájdete nás na: